Na 7. seji izvršnega odbora 14.03.2022 v letu 2022 smo si člani zadali naslednje smernice delovanja
društva
:
 Strokovna ekskurzija maj 2022 s celjskim društvom po Sloveniji (Celjsko – Primorska regija)
 Organizacija okrogle mize na aktualne teme za vse člane društva -november.
 Novoletno srečanje bo v začetku decembra 2022
 Načrtovan je občni zbor s pogostitvijo in strokovnim ogledom v marcu oz. septembru 2023
 Enodnevno srečanja (ponovna oživitev kolesarsko – pohodniških izletov, spodbujanje sodelovanje naših članov na prireditvah drugih članov – april ali oktober.

V okviru finančnega načrta so predvideni:
Prihodki od članarin, donacije

Odhodki pa obveznosti do Zveze geodetov Slovenije, delni stroški izvedbe okrogle mize, novoletnega
srečanja in občnega zbora s pogostitvijo in delna subvencija večdnevne ekskurzije oz. strokovne
ekskurzije za člane društva.

Koper 25.03.2022

Predsednik PGD
Novak Aleš