49. Geodetski dan

Izzivi digitalne preobrazbe katastra – spletni dogodek

  1. Geodetski dan v organizaciji Primorskega geodetskega društva in Zveze geodetov Slovenije bo organiziran 16. 9. 2021, ki bo potekal preko spleta.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in udeležbi!

dr. Joc Triglav – Predsednik programskega odbora

mag. Gregor Klemenčič – Predsednik Zveze geodetov Slovenije

Aleš Novak, dipl. inž. geod. – Predsednik organizacijskega odbora

O konferenci

Prostor potrebuje strokovno in trajnostno upravljanje, pri čemer je izrednega pomena kakovosten večnamenski kataster. Kataster, trdno vpet v sodoben državni koordinatni sistem, je večnamensko digitalno jedro vira informacij prostorske podatkovne infrastrukture, ki omogoča vsem drugim deležnikom nadgrajevanje z lastnimi podatki o naravnem in grajenem prostoru. Edinstvena lastnost katastra je povezava lege, oblike in lastnosti parcel in stavb s podatki o lastništvu. Te lastnosti nima in je ne more nadomestiti nobena druga evidenca. Pri tem ima pomembno vlogo geodetska stroka, ki skrbi za kakovost katastra in zagotavlja temelje za informacijsko podporo upravljanju prostora. Izrednega pomena je trdno družbeno razumevanje vloge katastra in vsestranska podpora vseh deležnikov. Geodetska stroka pa mora spremljati družbene izzive pri upravljanju prostora ter se aktivno odzivati z rešitvami in izboljšavami.

Modernizacija obdavčitve nepremičnin

V zadnjih letih smo v Sloveniji priča pomembnim procesom, ki vplivajo na kataster nepremičnin. Med temi velja omeniti nov sistem množičnega vrednotenja nepremičnin z neuspešnim poskusom modernizacije obdavčitve nepremičnin. Sprejeta je bila nova zakonodaja na področjih urejanja prostora in graditve objektov. Vzpostavljene so bile nove evidence s podatki o dejanski rabi zemljišč.

Program projektov eProstor

Program projektov eProstor prinaša nove informacijske rešitve – ne le v katastru, ampak tudi na področju prostorskega načrtovanja in gradnje. Pred vrati je nov zakon o katastru nepremičnin. Na evropski ravni je Evropska komisija pripravila strategijo za digitalno preobrazbo in vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU, ki je vodilo za naslednjo finančno perspektivo Evropske unije.

Program projektov eProstor

Program projektov eProstor prinaša nove informacijske rešitve – ne le v katastru, ampak tudi na področju prostorskega načrtovanja in gradnje. Pred vrati je nov zakon o katastru nepremičnin. Na evropski ravni je Evropska komisija pripravila strategijo za digitalno preobrazbo in vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU, ki je vodilo za naslednjo finančno perspektivo Evropske unije.

Novosti v geodetski stroki

Vse te novosti prinašajo geodetski stroki številne znanstvene, strokovne, tehnološke in družbene izzive. Od uspešnega soočenja z njimi je odvisna uspešnost geodetske stroke v prihodnosti. Ti izzivi so tema letošnjega Geodetskega dneva! Obravnavali jih bomo tako, da bomo preobrazbo katastra in razloge zanjo osvetlili z različnih perspektiv – domače in tuje, geodetske in drugih strok ter različnih vej geodetske službe. Več informacij najdete na spletni strani ZGS https://www.zveza-geodetov.si/.

Povzetki predavanj

Knjiga povzetkov

Predavanja I

Kataster v Prekmurju-Joc Triglav

SwissCadastre Daniel Steudler

100 let inovacij

Predavanja II

Informacijska prenova EP 1

Lokacijska Izboljšava

Sistem dejanske rabe

Digitalno okolje v podporo procesom

Soglasje za spreminjanje mej v praksi

Predstavitev sponzorja Geoservis

Predavanja III

ISKataster pot do digitalne preobrazbe

Klasifikacija stavb

Samodejni pristopi za analizo

Primeri uporabe BIM

Vloga geoportala AKOS

SO ORGANIZACIJSKO PODPRLI

Generalni sponzor

Srebni sponzorji

Bronasti sponzorji

Ostali sponzorji

Organizatorja 49. Geodetskega dneva

V sodelovanju z

Kako do nas

Primorsko geodetsko društvo

Rejčeva ulica 7

5000 Nova Gorica

 

 

Primorsko geodetsko društvo

Rejčeva ulica 7

5000 Nova Gorica

 

 

2021 © Primorsko Geodetsko Društvo | Ustvaril Net-računalniški sistemi